Nie można inaczej nazwać planów zakładających przekształcenie dużej stoczni, z własnym biurem konstrukcyjnym, produkującej zaawansowane technicznie statki w zakład produkcji sekcji. Nawet jeśli miałby być to sekcje dla przemysłu offshore (takie jak obecnie produkuje np. świnoujska MSR).
Siła stoczni są nie tylko pochylnie, a przede wszystkim biuro konstrukcyjne. Bez niego stocznia jest tylko zakładem montażu statków wg. obcych projeków - jak to obecnie stało się z "kiedyśStocznią" Gdańsk.
Skandynawowie "zaorali" większość swoich stoczni, a ich armatorzy budują statki w Chinach, ale ... wg. własnych projektów! Czyli - stoczni nie ma, ale potencjał intelektualny (najwyższa wartość w dzisiejszych czasach) istnieje.
Polski przemysł okrętowy to przede wszystkim konstruktorzy. Gdyby np. polski przemysł samochodowy miał być na podobnym poziomie to musiałby budować samochody, pod własną, polską marką (np. Syrena ;), wg polskiego projektu i klasy porównywalnej z Audi czy Volkswagenem.
Jakoś nikt, mówiąc o restrukturyzacji polskiego przmysłu okrętowego nie mówi o zachowaniu największego kapitału, jakim jest potencjał intelektulany, doświdczenie i możliwopści polskich biur konstrukcyjnych.

· 

informacja dla udziałowców PHŚ, którzy nadal ufają bandzie i nie wycofali pełnomocnictw!!!!

za 2006 zysk netto Port Serwisu 697909,88 zł co daje zysk na jeden udział 1395,82 zł i tak dla przykładu
Kowalewski 14x 1395,82 = 19541,48 zł
Stryjewski = 19541,48 zł
Jarosławski = 19541,48 zł
Czerniak 15x 1395,82 = 20937,3 zł
no i pozostali ilość udziałów X 1395,82 zł

Wypłacili sobie po 123 zł/ udział resztę wpuścili w kapitał zapasowy
i tak w gotówce przed opodatkowaniem
Kowalewski 14x 123 = 1722 zł taka jest dywidenda wypłacona w Port Serwisie
itd
każdy może to sobie przeliczyć
A teraz struktura przychodów Port Serwisu

86,3% przychodu z PHŚ
4,4% przychodu z Port Holu
Reszta - MSR, Urząd Miasta i pozostali - całe 9,3%
Rentowność sprzedaży 9,5%
Rentowność majątku 31,5%
Na koniec roku skupili już 351 udziałów od udziałowców PHŚ ( teraz się z nich śmieją )
Można obejrzeć cud gospodarczy w Sądzie Rejestrowym jeżeli chodzi o Port Serwis, wspaniały Zarząd dobre zarządzanie firmą mamy tygrysa gospodarczego w Świnoujściu.

Dla porównania PHŚ
Sprawozdanie w sądzie nie można zobaczyc ponieważ zostało zwrócone do poprawy - przygotowane z błędami.
Zarząd jest za nie odpowiedzialny Rada Nadzorcza przyjęła , Walne przyjęło, sprawozdanie z błędami, czyli obraz firmy źle zarządzanej ze stratami na poziolmie 6,5 mlnzł

Dwie firmy o konkurencyjnej działalności działające na tym samym rynku, ta szmaciarska bez kapitału majątku zjada firmę o znacznym majątku, która powinna wygrywać konkurancję. Gdzie leży przyczyna, każdy może sobie odpowiedzieć sam.
Zostawcie im pełnomocnictwa dajcie im więcej to się waszym majątkiem zaopiekują. Po likwidacji kleszcza ( Port Serwisu ) ten majątek sobie wypłacą
I tak wg szacunku
Kowalewski W Port Serwisie ma majątek ca 40 000,oo zł 14 udziałów
itd
Tak jest o co walczyć i bez skrupułów prać dalej ile można, strasząc ludzi zwolnieniami.
To jest obraz IV RP pod przywództwem PIS-owskiego Zarządu ZMPSiŚ S.A. - oczywiście można dosyć precyzyjnie obliczyć ile na działalności Port Serwisu stracił Skarb Państwa itd
Dosłownie" Bananowa Republika Polska "

Barany i nieudacznicy. Tyle plujecie na Pana Kowalewskiego i GM i wszystko okazuje się kłamstwem konfabulacją. Najwyższy czas przeprosić niesłusznie pomawianych.

Czy poniższe dane są kłamstwem ? Krajowy Rejestr Sądowy kłamie ?

za 2006 zysk netto Port Serwisu 697909,88 zł co daje zysk na jeden udział 1395,82 zł i tak dla przykładu
prezes PHŚ Kowalewski 14 x 1395,82 = 19541,48 zł
Stryjewski = 19541,48 zł
Jarosławski = 19541,48 zł
Czerniak 15x 1395,82 = 20937,3 zł
no i pozostali ilość udziałów X 1395,82 zł

Wypłacili sobie po 123 zł/ udział resztę wpuścili w kapitał zapasowy
i tak w gotówce przed opodatkowaniem
Kowalewski 14x 123 = 1722 zł taka jest dywidenda wypłacona w Port Serwisie
itd
każdy może to sobie przeliczyć
A teraz struktura przychodów Port Serwisu

86,3% przychodu z PHŚ
4,4% przychodu z Port Holu
Reszta - MSR, Urząd Miasta i pozostali - całe 9,3%
Rentowność sprzedaży 9,5%
Rentowność majątku 31,5%
Na koniec roku skupili już 351 udziałów od udziałowców PHŚ ( teraz się z nich śmieją )
Można obejrzeć cud gospodarczy w Sądzie Rejestrowym jeżeli chodzi o Port Serwis, wspaniały Zarząd dobre zarządzanie firmą mamy tygrysa gospodarczego w Świnoujściu.

Dla porównania PHŚ
Sprawozdanie w sądzie nie można zobaczyc ponieważ zostało zwrócone do poprawy - przygotowane z błędami.
Zarząd jest za nie odpowiedzialny Rada Nadzorcza przyjęła , Walne przyjęło, sprawozdanie z błędami, czyli obraz firmy źle zarządzanej ze stratami na poziolmie 6,5 mlnzł

Dwie firmy o konkurencyjnej działalności działające na tym samym rynku, ta szmaciarska bez kapitału majątku zjada firmę o znacznym majątku, która powinna wygrywać konkurancję. Gdzie leży przyczyna, każdy może sobie odpowiedzieć sam.
Zostawcie im pełnomocnictwa dajcie im więcej to się waszym majątkiem zaopiekują. Po likwidacji kleszcza ( Port Serwisu ) ten majątek sobie wypłacą
I tak wg szacunku
Kowalewski W Port Serwisie ma majątek ca 40 000,oo zł 14 udziałów
itd
Tak jest o co walczyć i bez skrupułów prać dalej ile można, strasząc ludzi zwolnieniami.
To jest obraz IV RP pod przywództwem PIS-owskiego Zarządu ZMPSiŚ S.A. - oczywiście można dosyć precyzyjnie obliczyć ile na działalności Port Serwisu stracił Skarb Państwa itd
Dosłownie" Bananowa Republika Polska "

BIOTON:
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Spis załączników:
Sprawozdania_finansowe_I_polrocze_2006.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu__I__polrocze_2006.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Bioton_S.A._raport_30.06.2006.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_Bioton_S.A._raport_30.06.2006_.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA
>>>
skorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2006
(rok)
(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2006 obejmujące okres od 2006-01-01 do 2006-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie zł
data przekazania: 2006-10-02
BIOTON SA
(pełna nazwa emitenta)
BIOTON Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-516 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Starościńska 5
(ulica) (numer)
022 7214001 022 7214004
(telefon) (fax)
www.bioton.pl
(e-mail) (www)
5210082573 001384592
(NIP) (REGON)
KPMG Audyt Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa
(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2006 półrocze / 2005 półrocze / 2006 półrocze / 2005
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży 96 009 68 545 24 628 16 798
II. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej 21 036 6 900 5 396 1 691
III. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 19 535 10 018 5 011 2 455
IV. Zysk (strata) netto 15 674 8 298 4 021 2 034
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 270 (940) 326 (230)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (140 039) (48 726) (35 923) (11 941)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 152 658 27 757 39 160 6 802
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 13 889 (21 909) 3 563 (5 369)
IX. Aktywa razem 680 956 308 361 168 412 76 325
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 321 517 78 085 79 516 19 327
XI. Zobowiazania długoterminowe 84 295 28 569 20 848 7 071
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 237 222 49 516 58 669 12 256
XIII. Kapitał własny 359 439 230 276 88 895 56 998
XIV. Kapitał akcyjny 188 601 177 782 46 644 44 004
XV. Liczba akcji 188 600 934 177 781 997 188 600 934 177 781 997
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,08 0,05 0,02 0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) - - - -
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,91 1,30 0,47 0,32
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) - - - -
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - - - -
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XXI. Przychody netto ze sprzedaży 90 885 63 333 23 314 15 521
XXII. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej 24 137 4 403 6 192 1 079
XXIII. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 23 216 8 260 5 955 2 024
XXIV. Zysk (strata) netto 19 349 6 632 4 963 1 625
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (4 020) (1 042) (1 031) (255)
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (147 031) (48 722) (37 717) (11 940)
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 152 659 27 757 39 160 6 802
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 608 (22 007) 412 (5 393)
XXIX. Aktywa razem 667 010 307 633 164 963 76 145
XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 305 125 76 066 75 462 18 828
XXXI. Zobowiazania długoterminowe 83 068 28 551 20 544 7 067
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 222 057 47 515 54 918 11 761
XXXIII. Kapitał własny 361 885 231 567 89 500 57 317
XXXIV. Kapitał akcyjny 188 601 177 782 46 644 44 004
XXXV. Liczba akcji 188 600 934 177 781 997 188 600 934 177 781 997
XXXVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,10 0,04 0,03 0,01
XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) - - -
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,92 1,30 0,47 0,32
XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) - - -
XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - - -

Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis

Sprawozdania_finansowe_I_półrocze_2006.pdf
Sprawozdania_finansowe_I_półrocze_2006.pdf Sprawozdania finansowe (Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. i BIOTON S.A.)

Sprawozdanie Zarządu_ I _półrocze_2006.pdf
Sprawozdanie Zarządu_ I _półrocze_2006.pdf Sprawozdanie Zarządu BIOTON S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A.

Bioton S.A. raport 30.06.2006.pdf
Bioton S.A. raport 30.06.2006.pdf Raport KPMG Audyt Sp. z o.o. z przeglądu sprawozdania finansowego BIOTON S.A.

Grupa Bioton S.A. raport 30.06.2006 .pdf
Grupa Bioton S.A. raport 30.06.2006 .pdf Raport KPMG Audyt Sp. z o.o. z przeglądu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2006-10-02 Adam Wilczęga Prezes Zarządu
2006-10-02 Piotr Wielesik Wiceprezes Zarządu
2006-10-02 Henryk Dąbrowski Członek Zarządu
2006-10-02 Waldemar Krzewski Członek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2006-10-02 Ewa Suchecka Główny Księgowy